Политика за поверителност

Политика за поверителност

Въведение и общи условия

Нашата цел е да осигурим и гарантираме правата ви съгласно Закона за личните данни (ЗЗЛД) и Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и ЕС от 27.04.2016, влязал в сила на 25.05.2018г. (GDPR). Кавиар Хаус бг Ви моли внимателно да се запознаете за какви цели можем да събираме и имаме достъп до Вашите лични данни.

1. Кавиар Хаус бг ЕООД гарантирана на Потребителите конфиденциалност на предоставена информация и лични данни, които няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите, посочени в Общите условия.

2. Кавиар Хаус бг ЕООД защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на поръчка и покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е посочил неверни данни.

3. Кавиар Хаус бг ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено за целите, свързани с извършването на заявена поръчка на избрани продукти и нейната доставка, при строгото спазване на действащото законодателство и Общите условия за ползване. Ако данните се използват за други цели ще бъдат прилагани българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, морала и добрите практики.

4. Кавиар Хаус бг ЕООД можем да събира информация по няколко начина: попълвани и изпращани от Вас форми/е-майли, които са свързани с използвани услуги; изпращане на запитване за даден продукт или друга информация от съдържанието на сайта; при изпращане на заявка/поръчка за избрани продукти; при изпращане на е-майл с информация за поръчка и доставка на поръчката; с извършване на плащане по избран от Вас начин и предоставяне на финансов документ. Възможно е да имаме достъп до Ваши данни от трети страни – понякога, след Ваше изрично съгласие, дадено през инструментите, е възможно да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социалните мрежи.

5. Кавиар Хаус бг ЕООД се задължава да не разкрива лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др., освен в случите, когато е получил изричното писменно съгласие на Потребителя или е изискана информация от оправомощени за това държавни органи или длъжностни лица по действащото законодателство.

Лични данни и „Бисквитките“

1. „Бисквитките“ не индивидуализират конкретното лице, а само дават информация за браузъра и какво устройство използва потребителя.

2. Събираната информация от „бисквитките“ единствено може да бъде използвана за конкретни функционалности на сайта, използвани от потребителя. Данните са криптирани, което не допуска неоторизирани лица да имат достъп до тях. Не се използват по никакъв начин, освен за гарантиране на пълната функционалност на сайта и ползване на предоставените услуги.

3. Техническата информация, събирана на основата на „бисквитките“ не е в достатъчна степен индивидуализирана и не представлява лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и ЕС ОТ 27.04.2016 и влязал в сила на 25.05.2018г.(GDPR). Използването й се налага за функционирането на сайта, събиране на необходима информация, вкл. изискуема по закон, както и за гарантиране на сигурността на потребителите и подобряване на предоставяните услеги.

Заключение

Настоящата Политика за поверителност е ектуална към……………2020г.

Кавиар Хаус бг ЕООД си запазва правото по всяко време да допълва и/или да променя настоящата Политика, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Актуализацията може да бъде извършена по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Кавиар Хаус бг ЕООД не носи отговорност, ако Потребител на сайта не се е запознал с актуалния вариант.

Ако натиснете бутона „Приемам всички“ Вие се съгласявате свободно, информирано и недвусмислено, че предоставяте лични си данни доброволно и сте запознати с правата си по ЗЗЛД и (Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и ЕС ОТ 27.04.2016 и влязал в сила на 25.05.2018г. (GDPR) и давате съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

X