Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Добре дошли и приятно изживяване!

Интернет страницата www.caviar-bg.com е собственост на Кавиар Хаус бг ЕООД, ригистрирано в  ТР на Република България, с ЕИК: 205796927 и ИН по ДДС: BG205796927.

В този документ са представени Общите условия на собственика за ползване на сайта www.caviar-bg.com

Кавиар Хаус бг ЕООД, наричано „Притежател“ или „Кавиар Хаус бг“ е собственик на всички елементи на сайта – дизайн, снимки, текстове, бази данни и всяка друга информация и елементи от сайта, с изключение на такава от потребител или рекламодател, представляват обект на авторско право и сродните му права. Използването на публикуваните материали в сайта е строго забрането, без изричното съгласие на Притежателя. Нарушителите подлежат на санкциониране, съгласно действащото законодателство.

Тези Общи условия, заедно с Политика за поверителност и Политика за ползване на „бисквитки“ (наричани заедно като „Условията“ ), регламентират достъпа и използването на сайта. Като се съгласявате с тези Условия и ползвате Услугите, се задължавате да спазвате посочените „Условия“.

I. Съгласие с общите условия

1. Общите условия се прилагат в отношенията с Потребител, посетил www.caviar-bg.com и/или ползващ услугите, предложени в него.

2. Общите условия са достъпни на интернет страницата на Кавиар Хаус бг ЕООД с адрес www.caviar-bg.com по начин, който позволява съхраняването на текста и неговото възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на Общите условия е разположена на страниците на www.caviar-bg.com С всяко ползване на услугите и ресурсите на www.caviar-bg.com, Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3. В процеса на ползване на сайта, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Права за ползване и Уведомление за поверителност, публикувани на сайта, че ги приема, съгласява се с тях и се задържава да ги спазва. Извършва това електронно изявление с натискане в: полето „Запознах се“, и „Имам навършени 16 години“. и с натискане на виртуалния бутон.

II. Използвани термини (терминология в сайта)

Представяме на вашето внимание дефинирането и значението на използаните термини в сайта:

1. „Партньори“ – производители и доставчици, чиито продукти Кавиар Хаус бг ЕООД предлага за продажба на Потребители.

2. „Услуги“ – предоставяни от Притежателя услуги по представянето на Продуктите, поръчка  и тяхната доставка по ред и начин, описани в сайта.

3. „Продукти“  –  стоките и др. продукти (аксесоари), предлагани от Кавиар Хаус бг.

4. „Доставка“ – предаване на договорена поръчка, опаковане на продукта в подходящ при необходимо транспортиране, транспортиране от Притежателя на поръчка до посочен адрес и/или чрез куриерски фирми.

5. „Сайт“ – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя своя унифициран адрес URL по протокол. Съдържа файлове, текст, снимки, видео и др. елементи и ресурси в съдържанието.

6. „Потребителски Профил за поръчки“ – обособена част в www.caviar-bg.com, която съдържа информация за Потребителя, предоставена от него и съхранявана от Кавиар Хаус бг. Това се извършва на страницата за поръчки и позволява да се използват предоставените Услуги. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

7. „Потребител – всяко лице, което е в системата на www.caviar-bg.com и използва Услугите, предоставяни чрез нея и/или всяко лице, което е закупило Продукти и/или услуги чрез системата. В тези Условия за препратка към Потребител се счита употребата на „Вие“ и „Вас“. Потребителското име и парола са съвкупност от букви и цифри, чрез които Потребителят се идентифицира в www.caviar-bg.com

8. „Платформата“ – онлайн платформа и/или сайта на Кавиар Хаус бг ЕООД е www.caviar-bg.com

9.  „Сървър“ – устройство или система от свързани устройства, на което е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработване, приемане/предаване на информация.

10. „Чат бот“ – бърз и лесен онлайн формат за директна комуникация.

 III. Общи положения

1. Вие можете да използвате Услугите, само ако имате навършени 18 години. Ние не рекламираме и не предлагаме Продукти на непълнолетни лица. Имате право да избирате и закупувате Продукти чрез Платформата при условие, че сте пълнолетен и дееспособен човек.

2. Платформата на Кавиар Хаус бг предоставя на Потребителите следните услуги:

        2.1. Достъп до публикуваното съдържание и елементи в сайта;

        2.2. Възможност за договаряне за покупка и заплащане на посочените Продукти в сайта по ред и начин, описани в същия;

        2.3. Възможност за доставка на закупените Продукти до посочен от Вас адрес и/или чрез куриерска фирма;

        2.4. Възможност за получаване на необходимата информация за Продуктите, както и реда за тяхното закупуване, съхранение и доставка;

       2.5. Други услуги, които по преценка на Кавиар Хаус бг могат да Ви бъдат предлагани.

3. Услугите, които Кавиар Хаус бг предоставя се развиват и усъвършенстват в условията на реална бизнес и потребителска среда, при строгото спазване на законодателството. Поради това, Услугите могат да подлежат на промени, без предварително уведомление. Кавиар Хаус бг си запазва правото да спре предлагането на дадена или на всички Услуги за определен период от време и/или за постоянно на Вас и/или на Потребителите като цяло, включително и без необходимост от предварително уведомление. Притежателят има право да наложи ограничение във възможностите за използване и/или съхранение на информация по своя преценка и по всяко време, без предварително уведомление или каквото и да е задължение към Вас.

4. Услугите на сайта www.caviar-bg.com се предоставят на Потребителите, без да е необходима регистрация. Без ограничение е достъпът до и използване, при спазване на тези Общи условия на информационните ресурси в съдържанието на  сайта.

5. Всеки Потребител има право да използва Услугите единствено при спазване на настоящите Условия и в съответствие с приложимото законодателство.

6 Предлаганите Услуги от Кавиар Хаус бг може да използвате при закупуване на предлаганите Продукти през Платформата, като спазвате начина и условията, посочени в Секция „Поръчки“.

8. Запитване и заявка за поръчка на избрани продукти се извършва чрез е-майл, Вайбър и/или на посочените телефони. Необходимо е да предоставите Вашите имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес за кореспонденция. За целта се попълва електронната форма, достъпна в реално време (оn-line)

9. Предоставените от Вас лични данни, ще бъдат използвани в съответствие с Политиката за поверителност и Политиката за използване на “бисквитки”.

11. Вие носите пълна отговорност за всички вреди, които могат да бъдат причинени на Кавиар Хаус бг или на когото и да било от неговите Партньори във връзка с използването на Платформата, които могат да бъдат причинени от Ваши действия.

12. Регистрация се изисква само за получаването на Newsletter/Бюлетин – периодично електронно издание на Кавиар Хаус бг. Абонаментът за бюлетина е безплатен и не изисква заплащането на каквато и да е сума от Потребителя.

13. Ако сте се абонирали за Newsletter/Бюлетина имате право по всяко време да редактирате/промените данните си и/или в даден момент да се откажете от получаването му.

IV. Достъпност до предлаганите услуги

1. Кавиар Хаус бг определя едностранно предоставянето на Услуги и достъпа до тях и има правото по всяко време да спре временно или да преустанови предоставянето на някоя или всички Услуги, както и да измени тяхното съдържание. Кавиар Хаус бг не носи отговорност при условие, че някоя Услуга или Продукт, по което и да е време не е достъпна.

2. По своя преценка и неоходимост Кавиар Хаус бг си запазва правото да ограничава достъп на определени Потребители до определени Услуги.

3. Отговорност на Потребителя е начина, по който осигурява достъп до Услугите в сайта. Длъжен е да осигури и гарантира, че всяко лице, което има достъп до Услугите, използвайки негово устройство е запознат и спазва тези Общи условия.

4. Достъпът Ви до сайта и предлаганите Услуги е на Ваш риск. Кавиар Хаус бг не носи отговорност за повреди във вашата компютърна система, загуба на съдържание или други вреди в резултат от използването на сайта, освен в случаите на умисъл или груба небрежност.

5. Кавиар Хаус бг не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребител във връзка със съдържанието и/или качеството на всички други интернет страници, достъпни чрез интернет връзки/препратки, които са предоставени или на сайта, или в съобщение, изпратено до електронната поща на Потребител. Отговорността по отношение на такива интернет страници е изцяло на съответните им собственици.

V . Закупуване и доставка на продукти

1. Кавиар Хаус бг предлага хайвери и рибни филета директно от производителя. Периодично отваря платформи за поръчки и доставки, с цел продуктите да бъдат произведени непосредствено преди доставката. Има предложеkия за аксесоари и други подходящи продукти за изискана трапезата.

2. Актуална информация за графика на Отворените поръчки се публикува на сайта, с уточнението, че всяка поръчка се извършва около 15 дни преди доставката.

3. Кавиар Хаус бг приема за потвърдена поръчка от избрания график след писменно потвърждение по вид, количество и цена на избрания Продукт, което извършвате при условияна на страницата за „Поръчки“. След приемане на поръчката, същата не може да бъде отменена от Вас, освен в случаите, посочени по-долу. След като направите поръчка ще получите на Вашия е-мейл потвърждение от Кавиар Хаус бг, че поръчката е приета, заедно с информация за поръчаните Продукти Вие може да изберете деня на доставка, като предоставите точен адрес за получаване.

4. Начините на плащане са описани на страницата „Поръчки“, които са: по банков път с титуляр Кавиар Хаус БГ ЕООД, на служител в брой при доставка на адрес и с наложен платеж при доставка чрез куриерските фирми.

     4.1. Цената на доставката чрез куриерска фирма не е включена в цената на Продукта.

     4.2. Някои от поръчките изискват авансово плащане, а останалите от стойността се заплащат при доставка на поръчката. В тези случаи по телефон или е-мейл се договаря плащането.

     4.3. Всички цени са в лева и с включено 20% ДДС. Издава се финансов документ.

       4.4. При условие, че не е изършено плащане по каквато и да е причина по описаните начини в сайта и в тези Условия, поръчката се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение. В случай, че поръчката Ви не бъде приета/извършена, направеното от Вас плащане ще ви бъде възстановено в пълен размер и в срок до три работни дни.

VI. Чатбот.

Според много специалисти Чатботът е бъдещето на комуникационните и информационни технологии. Кавиар Хаус бг използва Чатбот за директна онлайн комуникация с Потребителите. Потребителят може да се ползва от редица предимства при използването на Чатбота на сайта: лесен и безплатен за употреба; възможност за споделяне и консултации; един бърз достъп до желана от Потребителя информация за продукти и услуги; функционира 24/7; бърза справка за направена поръчка, доставка и др.

VII . Заключение

1. Сайтът www.caviar-bg.com се поддържа от Кавиар Хаус бг ЕООД чрез техническо оборудване на територията на Република България и не гарантира, както и не носи отговорност за достъпност и надлежно предоставяне на Услугите на сайта извън територията на Република България. За възникнали въпроси и ситуации се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

2. Този текст е достъпен в интернет страницата (сайт) www.caviar-bg.com по начин, който позволява съхранение и възпроизвиждане. С всяко ползване на услугите и ресурсите на www.caviar-bg.com Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласяват се с тях и се задължава да ги спазва.

3. Може да се свържете с нас по въпроси, свързани с поверителността на данните Ви и  информация за условията на потребление на сайта, както и да подадете оплакване и/или жалба на следната контактна информация на Кавиар Хаус бг:

М: (+359) 8999 08559

Viber: (+359) 8999 08 559

Т: (+359) 2 98 93 626 Е: info@caviar-bg.com

X